Project jurist

U bent op zoek naar een jurist die binnen uw organisatie juridische processen inricht waarmee u met uw eigen medewerkers vooruit kunt. Door een zorgvuldige procesinrichting worden risico’s en kosten beheerst.


Gespecialiseerde project jurist

Wij helpen bijvoorbeeld aannemers om hun contractmanagement te verbeteren. Voor verschillende organisaties stellen we protocollen en standaardovereenkomsten op en helpen die vervolgens implementeren. Verschillende grote ondernemingen maken we ‘AVG-proof’ door het doorlichten van privacy-statements e.d. Dit doen onze juristen allemaal tijdelijk in-house, zodat met uw medewerkers wordt overlegd en samengewerkt. Kennis en kunde wordt zo op praktische wijze binnen uw organisatie geborgd. 

Wij helpen ook overheden bij kwaliteitsverbetering. Wij hebben ervaring in het toetsen en aanvullen van bijvoorbeeld vergunningformats en/of schrijven mee aan (concept)verordeningen en beleidsregels. U noemt het (vergunningen)stelsel dat u doorgelicht wilt hebben. Onze medewerkers lichten de algemene regels (bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening), het beleid en huidige besluitformats door en komen met aanbevelingen hoe u uw besluiten op een kwalitatief nog ‘hoger level’ kunt krijgen.


Senior project jurist

Wij garanderen de kwaliteit van onze projectjuristen door onze werkwijze. Bij aanvang bespreekt een senior-jurist met u de wens en de omvang van het project. Vervolgens zoeken we de jurist die het beste bij uw project past. Deze jurist wordt tijdens de looptijd van het project begeleid door een senior-jurist. Daarnaast zal deze senior-jurist de inzet van de projectjurist regelmatig met u evalueren.

Footer Ij