Jurist sociaal domein

Onze juristen sociaal domein beschikken over diepgaande kennis van de wetgeving die betrekking heeft op het sociaal domein, zoals de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Zij beschikken tevens over de vaardigheden om complexe en juridische vraagstukken te analyseren en helder en praktisch advies te geven aan zowel interne beleidsmakers als externe partijen.

Onze juristen kunnen bij uitstek ook een rol vervullen in de juridische kwaliteitszorg op het gebied van het sociaal domein.
Zij zijn opgeleid binnen een overheid maar ook binnen een team van advocaten en juristen waaraan zij nauw verbonden zijn.

 

Een jurist sociaal domein van IJ Interim juristen:

  • Behandelt bezwaar- en beroepschriften
  • Woont eventuele zittingen bij en vertegenwoordigt de overheid in rechte
  • Coördineert en geeft uitleg aan anderen
  • Geeft advies om processen intern te verbeteren
  • Stelt contracten op

Zij beschikken tevens over hoge ethische normen en integriteit aangezien juristen in het sociaal domein vaak te maken hebben met gevoelige en persoonlijke kwesties. De juiste “tone of voice” is daarbij ook erg belangrijk.

Onze juristen zijn wo-geschoold en hebben minimaal een jaar of meerdere jaren ervaring binnen een overheid.

Voor meer informatie kunt u bellen met Karin Kamps 050 207 2300.

 

Footer Ij