Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. IJ Interim Juristen is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan IJ Interim Juristen via de e-mail of de website van IJ Interim Juristen is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij IJ Interim Juristen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van IJ Interim Juristen en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IJ Interim Juristen.

Footer Ij