Privacy jurist

Een (interim) privacy jurist kan uw organisatie ondersteunen bij het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Onze gekwalificeerde privacy juristen helpen u met het AVG-proof maken, maar ook zeker houden, van uw organisatie.


Privacy Officer

Als (interim) Privacy Officer (PO) kunnen onze juristen onder meer de volgende werkzaamheden voor uw organisatie uitvoeren:

 • het uitvoeren van een nulmeting;
 • het inventariseren van uw ketenpartners en vaststellen welke rol deze partijen hebben (verantwoordelijke/verwerker);
 • het opstellen van privacybeleid;
 • het bijhouden van het register van verwerkingsactiviteiten;
 • het uitvoeren van Data Protection Impact Assessment’s (DPIA’s);
 • het afhandelen van verzoeken van betrokkenen;
 • het geven van bewustwordingstrainingen aan uw medewerkers;
 • het afhandelen van privacy incidenten/datalekken;
 • het beoordelen van verwerkersovereenkomsten en gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomsten.

Al onze juristen die worden ingezet als PO beschikken ten minste over een CIPP/E-certificering. Aangezien het niet voor iedere organisatie noodzakelijk is een fulltime PO in dienst te hebben, kunt u zich ook voor een aantal uren per week abonneren op onze PO-dienst. U zorgt er dan als organisatie voor dat u wél kunt voldoen aan de AVG, maar op een flexibele manier.


Functionaris voor Gegevensbescherming

Als (interim) Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) kunnen onze juristen onder meer de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • het toezichthouden op en het adviseren over de naleving van de AVG;
 • het adviseren over een DPIA-traject;
 • het toezien op de juiste uitvoering van het privacy beleid;
 • het controleren van verwerkersovereenkomsten en gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomsten;
 • het samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het rapporteren aan het management/bestuur.

Voor het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden schakelen wij onze senior juristen in. Al onze senior privacy juristen zijn CIPP/E en CIPM gecertificeerd en hebben ruime ervaring met het behandelen van complexe privacy vraagstukken. Aangezien het voor de meeste organisaties niet noodzakelijk is om fulltime een FG in dienst te hebben, maar deze organisaties wel moeten voldoen aan de AVG, bieden wij u de mogelijkheid om zich te abonneren op onze FG-dienst voor een aantal uren per week/maand. Op deze manier voldoet uw organisatie aan de (eventuele) verplichting om een FG in dienst te hebben zonder iemand hiervoor fulltime in te hoeven schakelen, terwijl u wel de expertise in huis heeft.


PO/FG helpdesk

Mocht u al een PO en/of FG in dienst hebben, dan kunt u zich tevens abonneren op onze PO/FG helpdesk. Op deze wijze kunt u complexe privacy vraagstukken voorleggen aan onze juristen. Zij bespreken de casus met uw privacy team en zorgen voor een passende en pragmatische oplossing.

Footer Ij